Millennium

Millennium 2000 – 2012

Daar zijn we net aan begonnen eigenlijk en het is moeilijk om het nu al een goede bespiegeling te laten ondergaan. Zeer belangrijke gebeurtenissen van het millennium tot nog toe, zijn natuurlijk de aanslagen op het World Trade Centre en het Pentagon waarbij duizenden doden vallen. Dat angst een slechte raadgever is moge duidelijk zijn. Onder het mom van ‘uw veiligheid’ worden stelselmatig de regels en wetten rondom privacy opgerekt. Een economisch mindere tijd breekt aan, de regeringen van verschillende landen duwen hun onderdanen richting één Europa, maar vooral de jongeren van alle landen weigeren zich hierbij neer te leggen. Protestdemonstraties nemen hand over hand toe. De onvrede over de consumentenmaatschappij groeit (bijvoorbeeld de Occupy-beweging die zich als een olievlek over de wereld verspreidt)

Hét moment om terug te grijpen naar warmte. Tweedehands wordt ‘Vintage’!

Wilt u meer informatie?