Renaissance

Renaissance – 1350 – 1600

De ‘beschaving’ sloeg nu echt toe. Denkers herformuleerden ideeën uit de Oudheid en smeedden politieke en economische systemen waar we nog steeds gebruik van maken. De grauwheid van de Middeleeuwen begint tot het verleden te horen. ‘Memento mori’ (ik leef om te sterven) wordt ‘Carpe Diem’ (pluk de dag). In Nederland rees het verzet tegen de dwingelandij van de Spanjaarden, het begin van de tachtigjarige oorlog. Ook een tijd van branchevervaging: een homo universalis, zoals Michelangelo; schilder, beeldhouwer, filosoof, schrijver en hij kon bovendien verdienstelijk koken.

De mannen, besnord en ‘besikt’ droegen mooi afgewerkte, getailleerde jasjes met een witte kraag, een korte pofbroek en witte kniekousen. De vrouwen droegen over een strak korset, uitbundige hoepeljurken van zware stof tot aan de grond. Dit alles vanzelfsprekend te huur, op uitzondering van snor en sik.

Wilt u meer informatie?